• Samsonite 39d003 B-Lite 3 Sp55 black
  • Samsonite 39d003 B-Lite 3 Sp55 darkblue
  • Samsonite 39d003 B-Lite 3 Sp55 red
  • Samsonite 39d003 B-Lite 3 Sp55 walnut
Antal
Detail pris
1.599,00 DKK

Varenr: 64948
Farve variantBlack
Farve variantDark Blue
Farve variantRed
Farve variantWalnut
Vægt i kilo variant2,2
Vægt i kilo variant2,2
Vægt i kilo variant2,2
Vægt i kilo variant2,2
Materiale variantPolyester
Materiale variantPolyester
Materiale variantPolyester
Materiale variantPolyester
Rumfang i liter variant36,5
Rumfang i liter variant36,5
Rumfang i liter variant36,5
Rumfang i liter variant36,5
Højde i cm. variant55
Højde i cm. variant55
Højde i cm. variant55
Højde i cm. variant55
Bredde i cm. variant40
Bredde i cm. variant40
Bredde i cm. variant40
Bredde i cm. variant40
Dybde i cm. variant20
Dybde i cm. variant20
Dybde i cm. variant20
Dybde i cm. variant20

Andre produkter fra denne serie

Vis hele B-Lite 3 Serie
Samsonite 39d002 B-lite 3 Upright 55
Samsonite 39d003 B-lite 3 Spinner 55
Samsonite 39d004 B-lite 3 Spinner 56
Samsonite 39d005 B-lite 3 Spinner 63 Exp
Samsonite 39d006 B-lite 3 Spinner 71 Exp
Samsonite 39d007 B-lite 3 Spinner 78 Exp
Samsonite 39d008 B-lite 3 Spinner 83 Exp
Samsonite 39d009 B-lite 3 Beauty Case
Samsonite 39d010 B-lite 3 Rolling Tote 17
Samsonite 39d011 B-lite 3 Spinner 55